Ürünler

İzin Bankası / Veri Yönetimi

E-ticaret, çağrı merkezi, mağaza vb. birçok kanal üzerinden, müşterilerine ait kişisel verileri yine müşteri iznine tabii olarak toplayan firmalar gerek bu verilerin saklanması, gerekse verilerin en güncel hali ile işlenerek kullanılması konusunda bir dizi sorunla karşılaşılmaktadır. Birden fazla veri akış kanalı olması ve altyapı sağlayan farklı firmalar ile çalışmanın getirdiği veri senkronizasyonu ve paylaşımı sorunları, E-mail Marketing ve SMS Marketing alanlarında hatalı işlemler ve sonuçların oluşmasına neden olmaktadır.

24/03/2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile, toplanan tüm verilerin saklanması, işlenmesi, imha edilmesi ve ayrıca izinsiz her türlü işlemin cezai yaptırımları olması gibi yükümlülükler ortaya çıkmıştır. KVKK kapsamında kanuna uyarak ve yükümlülükleri yerine getirerek daha profesyonel şekilde veri depolama ve güncel veriye dayalı etkileşim üretilmesi, ve iletişim yollarının belirlenerek kullanılması ihtiyacı doğmuştur. Ortaya çıkan yasal sorumlulukların karşılanabilmesini, N sayıda altyapı sağlayıcısı ile en güncel ve en doğru verinin eşzamanlı olarak paylaşılmasını ve verinin güvenli şekilde depolanmasını sağlayan bir hizmettir.

Setrow tarafından geliştirilen İzin Bankası hizmeti, Setrow’a ait diğer hizmetler gibi SAAS yapısını barındırmaktadır. İzin Bankası, tek bir noktada en güncel subscribe/unsubscribe ya da opt- in/opt-out verilerinin barındırılmasını ve bu verilerin e-posta ile sms sağlayıcılarına dağıtımını gerçekleştirir. Ayrıca farklı konumlardan (CDN) yanıt verme ve kullanılan güncel yazılımsal ve donanımsal teknolojiler sayesinde en hızlı ve güvenli şekilde yanıt verme kabiliyetleri mevcuttur.

Kanun metni: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İzin Bankası Nasıl Çalışır?

İzin Bankası, süreçleri en yalın ve hızlı şekilde ele almak ve bunun için gerekli işlemleri basitleştirmek için tasarlanmıştır. Böylece süreçlerde karmaşaya yer olmadan en hızlı ve kolay şekilde hizmet sağlanması hedeflenmektedir. En basit hali ile sunulan bu hizmetin iki taşıyıcısı bulunmaktadır. Bunlar API ve Panel olarak ayrıştırılabilir.

Çalışma prensiplerini adımlar halinde belirtirsek;

İzin Bankası’na e-ticaret, mağaza, çağrı merkezi, mobil uygulama vb. kanallar üzerinden veri akışının sağlanması (API),

Çoklu kanallardan sağlanan veri akışına ait tüm kayıtların geriye dönük olarak tüm detayları ile yasal yükümlülükleri karşılayacak şekilde tutulması (API),

İstenildiği zaman e-posta adresine ya da telefon numarası bilgisine dayanarak en güncel izin(subscribe/opt-in) bilgisinin veri akış kanallarına ya da hizmet sağlayıcı diğer firmalara döndürülmesi (API),

Tüm süreçlerin ve İzin Bankası’na giren/çıkan verinin ve güncel izin durumlarının takibinin yapılabilmesi (Panel) şeklinde çalışır.

İzin Bankasını Kimler Kullanmalı?

Günümüzde tüm ticari faaliyetler kişisel gizlilik konusu ile beraber ele alınmaktadır. İster e-ticaret mağazası, ister fiziksel mağaza olsun, müşteri ile satıcı arasındaki bağlantının kurulması ve iletişim ve reklam organizasyonları adına yürütülecek bütün faaliyetler gizlilik, kişisel verilerin güvenliği vb. gibi konularla direkt veya dolaylı olarak ilgilidir. Hem dünyada hem ülkemizde bu konu artık önemli bir hale gelmiş olmakla beraber, kanuni yaptırımları da mevcuttur. Tüketicinin bilinçlenmesi ve illegal yöntemler ile kişisel verilerin suistimal edilmesi KVKK gibi bir kanunun çıkarılmasını zorunlu kılmıştır ve bu kanun, ticari faaliyet yürüten herkesi bağlamaktadır.

İzin Bankası, ticari faaliyet yürüten ve kişisel verileri korumak, depolamak, kullanmak ve imha etmek gibi süreçleri bulunan kişilerin ihtiyacı olan bir hizmettir. E-mail ve SMS gönderim faaliyetlerinde rol oynayan altyapı sağlayıcıları ve provider’lar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlama amacıyla kesin, güvenilir ve geriye dönük raporlanabilir veri barındırma ihtiyacı duyan tüm firmaların kullanması gerekli olan bir hizmettir.