SETROW

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik sözleşmesi Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş. ile işveren arasında imzalanmaktadır.

www.Setrow.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) ilişkin tüm haklar Teknolog Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.’ne (kısaca “Setrow” olarak anılacaktır) aittir.

Setrow işveren tarafından kendisine elektronik ortam tarafından iletilen kişisel bilgileri ve e-posta adreslerini iş bu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Setrow, iş bu Gizlilik Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı üçüncü kişilere işverene ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar; a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yasal düzenlemelerin getirdiği zorunluluklara uyulması; b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, İşveren ile ilgili ve usulüne uygun olarak bilgi talep edilmesi. c. Hak sahiplerinin haklarının veya İşveren güvenliklerinin korunması için bilgi verilmesi halleridir.