• ISO 22301 standardı şartlarını karşılayacak şekilde kurduğumuz İş Sürekliliği
 • Yönetim Sistemini etkin olarak işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Sunduğumuz hizmetlerin devamlılığı için kaynak gereksinimlerini karşılamayı, iç ve
 • dış bağımlılıkları yönetmeyi,
 • İş etki analizi ile belirlenen kritik faaliyetler için risk değerlendirmeyi yapmayı,
 • Olası risklerden kaynaklanabilecek kesinti sürelerini ve etkilerini en aza indirmek için gerekli risk işleme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Yasal mevzuat ve sözleşme yükümlülüklerini dikkate alarak iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
 • İş sürekliliği planını hazırlamayı ve planın yeterliliğini tespit etmek için düzenli olarak test ve tatbikatlar yapmayı,
 • Kritik faaliyetlerde destek alınan tedarikçilerin iş sürekliliği kabiliyetlerini değerlendirmeyi,
 • Yaşanabilecek kesinti durumlarında paydaşların hızlı, doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamayı, iletişimi korumayı,
 • Tüm çalışanların iş sürekliliği ile ilgili farkındalıklarını sağlamayı,  taahhüt ediyoruz.

  GENEL MÜDÜR
  01.07.2021