SETROW

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ISO 27001 standardı şartlarını karşılayacak şekilde kurduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

• Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğinde sürekliliği sağlamayı,

Karşılaşabileceğimiz tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak , ilgili taraflarımıza, özellikle müşterilerimize ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,

• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi
• Ulusal ve uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarına uymayı,
• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,

taahhüt ediyoruz.